Our Blog News from our restaurant

Regulamin i informacje

Zespół Ściernisko by

REGULAMIN GOSPODARSTWA AGROTUTYSTYCZNEGO ŚCIERNISKO

 • § 1
  Goście przebywający w domkach letniskowych i pokojach agroturystyki proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

  § 2
  Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi ośrodka.

  § 3
  Doba hotelowa trwa od godz. 16:30 w dniu przyjazdu do godz. 10:30 dnia następnego.

  § 4
  Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).

  § 5
  Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właściciela ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności     za pobyt.
  Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

  § 6
  Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

  § 7
  Do korzystania z domków letniskowych i pokoi agroturystycznych uprawnione są tylko osoby zakwaterowane.
  Osoby nie zakwaterowane mogą przebywać na terenie ośrodka nie dłużej niż do godz. 22-giej lub dłużej po uprzednim zgłoszeniu właścicielowi.

  § 8
  Wczasowicze przebywający na terenie ośrodka na wczasach ubezpieczeni są we własnym zakresie.

  § 9
  Goście nie mogą przekazywać domku letniskowego ani pokoju agroturystycznego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną za pobyt opłatę.

  § 10
  Odbiór i zdanie domku i pokoju agroturystycznego odbywa się zawsze w towarzystwie właściciela lub osoby przez niego upoważnionej.
  Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.

  § 11
  Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków.
  O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela.
  Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
  Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w każdym domku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic należy ten fakt zgłosić właścicielowi         w ciągu pierwszej godziny pobytu.

  § 12
  Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi ośrodka.

  § 13
  Zabrania się samodzielnych napraw, modernizacji sprzętu będącego na wyposażeniu domków.

  § 14
  W związku z ponoszeniem przez rodziców/opiekunów odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośba o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na placu zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.
  § 15
  Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem,                                 w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.

  § 16
  Na terenie ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 - 7.00.
  Korzystający z usług ośrodka nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom.

  § 17
  W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie ośrodka jego właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty.

  § 18
  Za pobyt turysty poza terenem ośrodka gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

  § 19
  Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony).
  Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

  § 20
  Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

  § 21
  W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, smażenia ryb, używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.

  § 22
  Przed opuszczeniem domku/pokoju należy zdjąć pościel.

Turysta otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do domku/pokoju, zobowiązany jest zwrócić go w dniu wyjazdu.
Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty.

§ 23
Trzymanie zwierząt domowych w najmowanych domkach możliwe jest tylko po uzgodnieniu z gospodarzami, ze względu na bezpieczeństwo gości psy na zewnątrz należy wyprowadzać w kagańcu.

§ 24
Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą zacnych gości o jego przestrzeganie.

 • § 25

Właściciel ośrodka nie jest organizatorem spływów kajakowych i nie bierze odpowiedzialności za organizację i ewentualne zdarzenia podczas spływu.

 • § 26
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
Czytaj dalej...

Pokoje

Zespół Ściernisko by

Pokoje Dla naszych gości przygotowaliśmy pięć pokoi w budynku szeregowym: - jeden dwuosobowy, - dwa trzyosobowe, - dwa czteroosobowe (wersja studio). Każdy z pokoi wyposażony jest w łazienkę.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS